Mentor

Hvis du er blevet henvist af jobcenter til et mentorforløb betyder det, at du i en periode skal mødes med en af vores mentorer en gang om ugen. Det kan være i Servisios lokaler, hjemme hos dig selv eller et sted udenfor dit hjem, hvor du er tryg ved at mødes. Eksempelvis biblioteket, eller et værested.

Du bliver kontaktet pr telefon af din mentor, hvor i sammen aftaler et tidspunkt at mødes. Hvis du ikke har telefon sender vi dig et brev.

Din mentor er matchet i forhold til dine behov. Eksempelvis kan din mentor tale det samme sprog som dig og har erfaring med at arbejde med lige præcis de problemstillinger som du har.

Du og din mentor indgår et samarbejde omkring det du har behov for støtte til. Mentor kan ses som en ”hjælper” der støtter dig i at få sendt de rigtige papirer de rigtige steder hen, hvis du eksempelvis skal søge om enkeltydelse til medicin. Mentor kan hjælpe dig med at bestille tid hos de rigtige læger, mentor kan også hjælpe dig med at få kontakt med nogle frivillige professionelle, som kan hjælpe dig i din situation. Eks i forhold til økonomi.

Mentor skal ikke hjælpe dig med at gøre rent eller købe ind, men hjælpe dig med at søge om hjælp til det – hvis du har behov for det.

ET FORLØB DER PASSER TIL DINE BEHOV

Servisio lægger vægt på at du er med til at bestemme, hvad du og din mentor skal samarbejde om. Selvfølgelig skal vi også kigge på det som jobcenteret har aftalt med dig og arbejder ud fra det i fællesskab.

Mentor lytter til de ønsker du har og tager udgangspunkt i dem. Derfor er det vigtigt at du taler med din mentor om dine ønsker og behov.

Servisio samarbejder med jobcenter, derfor har Servisio en aftale om at registrere hvornår du møder, hvornår du ikke møder og beskrive hvordan dit forløb går.

Servisio skal ved afslutningen af forløbet skrive en leverandørrapport til jobcenter som beskriver det forløb du har deltaget i. Vi gennemgår denne rapport med dig inden vi sender den til jobcenter- så du altid ved hvordan vi har oplevet din tid hos os.