Ressourceforløb

Målgruppe

Ledige med alvorlige diagnoser. For eksempel psykiske lidelser, angst, traumer, kroniske smerter, misbrug, ADHD, som begrænser borgerens mulighed for selvforsørgelse.

Formål

Målet er at borgeren aktivt kommer til at deltage i uddannelse eller job. Vi arbejder i forløbet med udvikling af de ressourcer, der skal til, for at det kan lykkes bedst muligt.

 På vejen mod målet arbejder vi sammen med borgeren med: 

 • udvikling af parathed til uddannelse
 • udvikling af arbejdsmæssig og social adfærd 
 • realistisk uddannelsesvalg 
 • udvikling af arbejdsevne og fastholdelse af jobfokus
 • afdækning og løsninger i forhold til borgerens udfordringer f.eks. økonomi, bolig, familieforhold, misbrug, sygdom 

Fokus på udvikling 

Vi dokumenterer borgerens forløb. Alle forløb afsluttes med en skriftlig rapport til jobcentret. Vi arbejder med eget progressionsværktøj. Her samler vi op på ressourcer, udvikling og observationer omkring borgeren.

Henvisning 

Afhængig af deltagerens ressourcer kan der henvises til forskellige forløb. Ressourceforløb kan bestilles i fx pakken Særlig Intensiv indsats, Helhedsorien¬teret mentorpakke eller Basis- Kombinationsforløb.

Kontakt os på telefon 7020 4065 for henvisninger og rådgivning.

Indhold

En fast kontaktperson fra Servisio sammensætter forløbet sammen med borgeren på baggrund af henvisningen fra Jobcentret. Der er individuelle samtaler med fast kontaktperson gennem hele forløbet.

Servisio arbejder helhedsorienteret og koordinerer og samarbejder i forhold til de øvrige tiltag borgeren deltager i. Behandling og genoptræning andre steder kan ske sideløbende med forløbet hos Servisio.

Planen kan sammensættes af følgende elementer i en håndholdt indsats: 

 • Coaching og motivering i forhold til branchevalg
 • Vejledning i jobsøgning - med øvelser og virksomhedsbesøg 
 • Træningsbaner inden for Køkken- og Serviceområdet 
 • Vejledning om valg af uddannelse - og støtte til at søge ind 
 • Samtaler med psykolog/psykoterapeut i mindre netværksgruppe
 • Motivation til afvænning
 • Ledsagende og opsøgende indsats
 • Netværkscafe´ med morgenmad og frokost
 • Undervisning på modersmål
 • PC start
 • Samarbejde og inddragelse af frivillige tilbud
 • Fysisk træning og motion med idrætspædagog/afspændingspædagog
 • Mestringskurser i forhold til smerter og psykiske lidelser
 • Træning af vredeshåndtering 
 • Hjælp til gode sundhedsvaner
 • Virksomhedspraktik og uddannelsespraktik, også få timer 

Hjælp til etablering af

støttemuligheder – det kan være mentor, hjælpemidler, tilrettelæggelse af konkrete rammer for uddannelse og job. 

 • Formidling af intern mentor på uddannelse og praktik
 • Vurdering af støtte og skånebehov. 

Vi benytter socialrådgivere, uddannelseskonsulenter, virksomhedskonsulenter, idrætspædagog, psykologer og diætist.