UNDERVISNING

I Servisio sammensætter vi borgers forløb individuelt. Forløbet sammensætter vi af kurser, der tager udgangspunkt i den enkelte og jobplanen. Borger skal således ikke passe ind i et på forhånd defineret forløb, i stedet tilpasser vi forløbet til borger. Alle vores kurser kan kombineres med praktik, løntilskud, behandling, delvis raskmelding og andet. Servisio har små hold og undervisere, der er dygtige både fagligt og personligt. Viften af kurser i Servisio omfatter følgende:

Job og uddannelse

3-6 timers ugentlig undervisning med fokus på motivation og kvalificering til job og uddannelse.

 • Individuel kompetenceafklaring
 • Brancheafklaring
 • CV og kompetencer
 • Jobsøgning- og jobformidling
 • Præsentationsteknik
 • Inspiration til nye brancher eller nye jobtyper
 • Brug af netværk i jobsøgningen
 • Uddannelsesvejledning- og søgning.

Motion og fysisk velvære for kvinder

3-6 timers ugentlig undervisning med fokus på fysisk velvære, genoptræning, afspænding og gradueret træning. Gennem gradueret fysisk træning samt individuel vejledning i hensigtsmæssig fysisk træning arbejder vi med alle kroppens muskler, opnår større styrke og smidighed og bedre psykisk velbefindende.

Træning og puls for mænd

3-6 timers ugentlig undervisning.

 • Styrketræning
 • Boksetræning
 • Individuelle øvelser

Træningen foregår i professionelt træningscenter med bl.a. gode muligheder for boksning med handsker, sandsække osv. Formålet er at opnå styrke, smidighed og forbedret koordinationsevne, gennem styrke- og boksetræning. Træning i Fysioterapicenter for alle 3-13 timer ugentlig undervisning i lokalt træningscenter. Træningen foregår i lokalt fysioterapicenter, og borger har mulighed for at træne så meget, vedkommende har behov for. Der bliver lagt et individuelt program, der tager udgangspunkt i behov og forudsætninger.

Motivation og forandring

Op til 13 timers ugentlig undervisning. Undervisningen har fokus på motivation til ophør eller reduktion af alkohol, hash og stoffer. Der er tale om et gruppeforløb, særligt for misbrugere og socialt udsatte. Forløbet er en kombination af styrke- og boksetræning, undervisning i stofeduktation og samtaleforløb med fokus på motivation og forandring.

Mestringskurus – psykiske og fysiske vanskeligheder

Op til 13 timers ugentlig undervisning. Borger opnår redskaber til at håndtere fysiske og psykiske vanskeligheder. Det sker gennem træning og afspænding, opmærksomhedsøvelser, mindfullness og smertedagbog. Endvidere samtaler i grupper med psykoterapeut/psykolog om forbedring af selvforhold og selvværd.

Varmtvandsbassin

Op til 3 timers ugentlig undervisning og genoptræning. Undervisningen foregår i varmtvandsbassin. Undervisningen har fokus på smertehåndtering, optræning af hele kroppen gennem gradueret træning – fra hensyntagende træning til styrke og konditionstræning – afhængig af den enkeltes formåen.

Introduktion til Forebyggelsescentre/Sundhedshuse

Op til 3 timer ugentligt. Undervisningen støtter borger i at anvende de etablerede tilbud i Forebyggelsescentrene/Sundhedshusene. I tilbuddet indgår beskrivelse af Forebyggelsescentrenes/Sundhedshusenes tilbud, henvisning og tilmelding til relevante tilbud, støtte til fremmøde.

Sundhed på dit sprog, i samarbejde med Forebyggelsescentrene

Op til 3 timer ugentligt. Hver uge underviser Forebyggelsescentrene i emner med sundhedsfaglig relevans på arabisk. Det kan være emner som fx diabetes, tandsundhed, sunde indkøb, motion og dans.

Krop og Sundhed

3 timers ugentlig undervisning om betydningen af mad, søvn og motion for ens fysiske og psykiske velbefindende.

 • Fysisk og psykisk velvære og vitaminer og mineralers betydning for vores fysiske og mentale tilstand.
 • Hvad sker der i kroppen ved vedvarende sygdom.
 • Hvordan kan vi hjælpe os selv til bedre søvn. Næring og rutiner. Søvns betydning for vores livsglæde og psykiske velbefindende.

Netværksgrupper med psykolog/psykoterapeut

3 timers ugentlig undervisning, hvor vi gennem samtaleforløb i grupper støtter borger i forhold til forbedring af selvværd og selvforhold. Der er fokus på egne ressourcer samt værktøjer til at komme videre i sit liv.

 • Valg og ansvar for eget liv
 • Forståelse og indsigt i egne ressourcer
 • Accept og forståelse for egen situation, til at ændre livssituation
 • Forståelse af sammenhæng mellem krop og psyke
 • Sociale relationer og grænsesætning

PC-start

3-6 timers ugentlig undervisning, hvor borger lærer IT på brugerniveau.

 • Oprettelse af NEM-ID.
 • Adgang til Sundhed.dk, Borger.dk, SKAT.dk og E-boks.
 • Internetsøgninger, jobsøgning med videre
 • Word, Excel og PowerPoint
 • Oprettelse af e-mail.

Brancherettet danskundervisning

3-6 timers ugentlig fagrettet danskundervisning af borgere med andet modersmål end dansk. Den fagrettede danskundervisning kan også tilbydes etniske danskere, der ønsker at skifte branche og få kendskab til nye fagudtryk, fagjargon, betydningen af ord, vendinger mv.

 • Træning af fagtermer, kollegiale samtaler og almindelige ord og vendinger på arbejdspladsen.
 • Udgangspunkt i pjecer og foldere fra relevante arbejdspladser
 • Træning af almindelige samtalesituationer på arbejdspladsen med kollegaer og ledere,
 • Træning af ord og vendinger.

Økonomi og finansiering

3 timer ugentlig undervisning. Borger får hjælp til at få styr over egen økonomi og et bedre overblik i hverdagen. Mange borgere som har været på kontanthjælp i mange år, har en dårlig økonomi, og har måske sat sig i privat eller offentlig gæld.

 • Budgetter
 • Rykkere, gebyrer og renter
 • Klar hverdagen for få midler
 • Afdragsordninger og håndtering af inkassofirmaer
 • Gældssanering

Træningsbaner

3 timers ugentlig undervisning. Afdækningen og udviklingen af borgers arbejdsevne og kompetencer foregår først og fremmest i virksomhederne. I visse tilfælde kan det dog være hensigtsmæssigt at gennemføre denne indsats på interne træningsbaner. På træningsbanerne introducerer vi til faglige emner, afklarer skånebehov, træner konkrete faglige funktioner, kobler praktisk undervisning med sprogundervisning og at øge borgerens motivation og forudsætninger i forhold til arbejdsmarkedet.

Vi arbejder inden for følgende brancher

 • Butik- og Handel
 • Service - og Rengøring
 • Køkken og hygiejne

Frivillighed- din rolle i samfundet

3 timers ugentlig undervisning. Borger øger kendskabet- og brugen af frivillige tilbud i lokalområdet. I relation til dette arbejder vi med at øge den enkeltes kompetencer og evne til at se egne kompetencer. Vi besøger relevante centre, cafeer etc., der primært drives af frivillige. Endvidere arbejder vi bl.a. med udformning af tæpper til flygtningelejre og vi producerer ting til basar.

Netværkscafe

Hver morgen er der netværkscafé, hvor vi drøfter aktuelle emner og samfundsforhold. Der er fælles morgenmad og vi læser dagens aviser sammen.