Hvem er servisio

HVEM ER VI

Servisio er en virksomhed ned højt til loftet og et trygt miljø både for de borgere som er i forløb og for de ansatte. Vores motto er mennesker i fokus. For os handler det om at få mennesker hurtigst muligt tilbage i job. Vi gør altid vores bedste og arbejder kompromisløst på, at det skal lykkes

LEDIGE OG SYGEMELDTE TILBAGE I JOB

Servisio hjælper mennesker med at komme tilbage i job, finde en ny uddannelse eller til at komme tættere på arbejdsmarkedet efter ledighed eller sygdom. På vejen afklarer vi den enkelte i forhold til ressourcer og muligheder.

Servisio har mange års erfaring med både afklarende- og jobrettede indsatser. Vi tilbyder afklarings- ressource- jobsøgning- og jobafklaringsforløb, samt aktive forløb for sygedagpengemodtagere, herunder mestringskurser i forhold til fysisk og psykisk sygdom.

I Servisio tilbyder vi en virksomhedsrettet indsats, som understøtter at borgere kommer hurtigt tilbage i job. Det sker gennem en koordineret og sammenhængende indsats med brug af relevante redskaber i lovgivningen.

Vi udvider hele tiden paletten af tilbud og I er altid velkommen til at kontakte os for udvikling af særlige tilbud målrettet Jeres behov.

TVÆRFAGLIGE KOMPETENCER

De ansatte i Servisio har en bred og solid erfaring fra beskæftigelsesområdet og tæller et tværfagligt team af almenmediciner, psykiater, psykolog og fysioterapeut samt socialrådgivere, virksomhedskonsulenter, afspændingspædagoger, psykoterapeuter og virksomhedskonsulenter.

Vi har opbygget et veluddannet mentorkorps, der tæller over 60 mentorer med mangeartet erfaring og forskellige sproglige kompetencer. Mange af vores mentorer har således flersproglige kompetencer og taler blandt andet tyrkisk, arabisk, farsi, dari, kurdisk, russisk, serbisk, somali. At mentor kan tale borgeres sprog skaber forudsætning for en god relation mellem borger og mentor – og dermed grundlaget for et godt mentorforløb.

SOLIDT VIRKSOMHEDSNETVÆRK

Servisio har sit eget call- og fastholdelsescenter. I gennem centret opsøger vi virksomheder for at have de rette virksomhedsåbninger til ledige- og sygemeldte, når de skal tilbage på arbejdsmarkedet. Call- og fastholdelsescentret har også en vigtig funktion i forhold til at have den løbende kontakt til arbejdsgiverne, så det altid er muligt for arbejdsgiverne at komme i kontakt med en konsulent, og få den service de har behov for.

Herudover har vi et solidt virksomhedsnetværk inden for bl.a. social og sundhedsområdet, tolkeområdet og rengørings- og serviceområdet. Ligesom vi samarbejder med vikarbureauer om at rekruttere personale til ledige stillinger, inden for en lang række fagområder. Gennem vores virksomhedsnetværk skaffer vi således jobåbninger og nye karrieremuligheder.

Vi bruger fuldtidsjob, vikarjob, deltidsjob, løntilskud, jobrotation og virksomhedspraktik, også på lavt timetal.

METODISK TILGANG

Servisio arbejder løsningsorienteret og med øje for at støtte borgeren i at mobilisere egne ressourcer og til at handle aktivt i forhold til egen helbreds- og arbejdsmæssige situation. Vi inddrager borger gennem hele forløbet, så de kommer ud af forløbet med erfaringer og konkrete værktøjer, som de kan bruge fremadrettet.

Vi er empatiske i vores møde med borgeren. Vi har fokus på at skabe en god kontakt, at være nærværende, anerkendende, ærlige og at lytte åbent til borgerens refleksioner og erfaringer. Det er nemlig borgerens egne ressourcer, ideer og forslag til løsninger, vi gerne vil have frem, fordi vi mener, det skaber de bedste forudsætninger for et forløb, der udvikler borgeren og fremmer mulighederne for job eller uddannelse.

Det betyder også, at vi har blik for de muligheder og ressourcer, som borgeren har, og hvordan det samlet set kan hjælpe borgeren med at nå sine mål om tilbagevenden til job. Samtidig har vi fokus på et godt samarbejde med arbejdsgiver og jobcentret, så vi får tilrettelagt den indsats, der får borger tilbage i job.

TILKØB AF YDELSER

Vi tilbyder en lang række ekstraydelser som kan tilkøbes. Det drejer sig om tolkebistand, lægefaglig udredning, fysioterapi og vejledning af diætist. Kontakt os for pris på de enkelte ydelser.