4+4 - TILBUD TIL LEDIGE DAGPENGEMODTAGERE 

 

Gennem et forløb med 4 ugers coaching og 4 ugers praktik, forkorter vi den enkeltes tid på offentlig forsøgelse.

 

I forløbet trækker vi på vores store virksomhedsrettede erfaring og solide netværk. Vores mål er at skaffe jobåbninger i tæt samarbejde med virksomhederne.Vi fokuserer på de brancher, hvor vi ser de bedste beskæftigelsesmuligheder og stiler mod at 60% af kandidaterne opnår ordinær beskæftigelse undervejs. For de borgere hvor det ikke lykkes, etablerer vi virksomhedspraktik eller løntilskud. Forløbet er professionelt tilrettelagt med kompetente undervisere.

 

Alle får en personlig coach og vi udarbejder i samarbejde med borgeren,en individuel planmed delmål og slutmål. Undervejs mod jobbet, får borgeren styrket sine faglige og personlige kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Derudover afholder vi 1-2 workshops om ugen, hvor temaerne tilrettelægges efter gruppens behov. Derved gør vi det interessant og vedkommende for borgeren at deltage. Vi holder opfølgningssamtaler mindst en gang om ugen og justerer løbende borgers plan og mål.

 

Der arbejdes løsningsorienteret og med øje for borgers ressourcer og udfordringer.Vi har således blik for de muligheder og ressourcer som borgeren besidder, men udfordrer også dem, der har brug for lidt mere. For de borgere, hvor det ikke lykkes at komme i ordinær beskæftigelse, formidler vi praktik. Vi sikrer at praktikken bliver et springbræt til ordinær beskæftigelse ved at følge op, når borgeren er ude i virksomheden. Det sker gennem dialog med arbejdsgiver om fremtidige jobmuligheder, opdatering af CV, bred jobsøgning og aktivering af nye kompetencer.