Hvorfor skal man have en mentor fra servisio

I Servisios mentorforløb bliver borgeren støttet i at fastholde kontakten til arbejdsmarkedet, igangsatte aktiviteter og tilbud. Borgeren kan samtidig kvalificere sig fagligt og sprogligt, lære at mestre psykiske/fysiske og sociale vanskeligheder og få styrket samarbejdsevne, impulskontrol mv. Vi har fokus på at skabe en god kontakt - at være nærværende, anerkendende, ærlige og lyttende til borgerens refleksioner.

Vi har mentorer på mange forskellige sprog og med stærke baggrunde som psykoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere og ergoterapeuter.

Vi arbejder ligeledes med eget progressionsværktøj hvor vi samler op på ressourcer, udvikling og observationer omkring borgeren.

HVAD HJÆLPER MENTOREN MED?

 • At blive bevidst om egne ressourcer og styrker.
 • At styrke personlige og sociale kompetencer.
 • At håndtere psykiske og fysiske barrierer eller misbrug.
 • Sociale relationer på studiet eller arbejdspladsen.
 • Sproglige og faglige udfordringer.
 • Fremmøde, og at komme op om morgenen.
 • Offentlig transport til arbejde eller uddannelsessted.

SÅDAN SER VI SAMARBEJDET

 • Mentor og borger mødes personligt. Det kan både være i hjemmet, hos os eller et andet sted som aftales i fællesskab.
 • VI udarbejder en personlig plan, der tager udgangspunkt i borgerens opmærksomhedspunkter, behov og jobplan.

HVEM KAN HAVE GAVN AF MENTORORDNINGEN?

Borgere med psykiske vanskeligheder og behov for strategier til mestring af disse herunder angst, stress, depression, ADHD og PTSD.

 • Borgere med behov for kulturel og sproglig støtte
 • Borgere med fysiske diagnoser eller vanskeligheder, smerter mv.