ID numre

 

  

FASIT-ID

TILBUDSNAVN

1459361

Særligt intensivt virksomhedsforløb, meget støttebehov 1D

90888

Virksomhedsrettet forløb, lidt støttebehov 1A

90887

Virksomhedsrettet forløb, noget støtte behov 1B

90890

Virksomhedsrettet forløb, meget støttebehov 1C

90940

Fastholdelsesmentor

90941

Helhedsorienteret mentor

1882479

Fleksjobforløb, selvhjulpen lidt støttebehov

1882518

Fleksjobforløb, meget støttebehov

90889

Vejledning og opkvalificeringsforløb