FASTHOLDELSESCENTER

I Servisio har vi eget Fastholdelsescenter. Igennem Fastholdelsescentret opsøger vi virksomheder så vi har de rette virksomhedsåbninger, når borger skal tilknyttes arbejdsmarkedet. Fastholdelsescentret er ligeledes centralt I den løbende kontakt til arbejdsgiverne således at det altid er muligt for arbejdsgiverne at komme i kontakt med en fastholdelseskonsulent, og få den nødvendige service.Servisio´s fastholdelsescenter

Foruden dette har Servisio et solidt virksomhedsnetværk inden for bl.a. social og sundhedsområdet, tolkeområdet og rengørings- og serviceområdet. Vi samarbejder ligeledes med vikarbureauer om at rekruttere personale til ledige stillinger inden for en lang række fagområder. Gennem vores virksomhedsnetværk skaffer vi således jobåbninger og nye karrieremuligheder. Vi bruger fuldtidsjob, vikarjob, deltidsjob, løntilskud LAB Kap 12, jobrotation og virksomhedspraktik LAB Kap 11, også på lavt timetal.