PRAKTIK – RETTIGHEDER OG VILKÅR FOR ARBEJDSGIVER

I Servisio hjælper vi borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Vi benytter os i den forbindelse ofte af at lave praktikaftaler mellem borger og virksomhed. Målgruppen for virksomhedspraktik er kontanthjælpsmodtagere med problemer udover ledighed, det kan være sociale samt helbredsmæssige fysiske og psykiske vanskeligheder.

Formålet med en virksomhedspraktik er at afdække eller optræne en persons faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål. Virksomhedspraktik kan også bruges som et led i en afklaring eller optræning af en borgers arbejdsmarkedsparathed. Virksomhedspraktik kan ligeledes benyttes som led i en uddannelsesrettede indsats.

SAMARBEJDET MED SERVISIO

I Servisio arbejder vi tæt sammen med arbejdsgiver og borger for at skabe et forløb der er tilpasset begge parters behov. Et forløb kan derfor variere fra få timer om ugen og helt optil 37 timer. Der vil under hele forløbet være løbende opfølgning imellem Servisio og borger, samt Servisio og virksomhed.

LØN, ANSÆTTELSE & ERSTATNING

En virksomhedspraktik er ikke en ansættelse. Det betyder blandt andet, at der ikke udbetales løn. Praktikanten får ydelsen kontanthjælp. Virksomhedspraktik kan etableres i både private og offentlige virksomheder.

Jobcenteret yder erstatning m.m. for følger af arbejdsskader samt for skader, som en person forvolder på andre personer eller andres ejendele under deltagelse i tilbuddet. Kontanthjælpsmodtagere har ret til en virksomhedspraktik, de selv finder, forudsat de almindelige betingelser for virksomhedspraktik er opfyldt.

MENTOR

Det er muligt at tildele borgeren en mentor under praktikken. Denne mentor kan være en medarbejder fra Servisio, eller i kan som arbejdsgivere vælge at udpege en medarbejder som mentor. Vælger arbejdsgiver at udpege en medarbejder som mentor, er Servisio behjælpelig med at søge tilskud fra jobcenteret. Arbejdsgiveren kan få dækket lønomkostningerne for den medarbejder, der skal være mentor, ligesom der kan gives tilskud til uddannelse af mentoren.

KONTAKT

I Servisio ønsker vi hele tiden at udvide vores netværk af virksomheder med ønske om at have praktikanter i forløb. I er derfor altid meget velkomne til at kontakte os for en uformel vejlednig vedr. oprettelse af virksomhedspraktik.