KOMMENDE AKTIVITETER


Februar 

Servisio indgår samarbejde med Tolkdanmark.
Samarbejdet betyder, at vi får nye muligheder for at tilbyde Servisio-borgere praktikpladser, med henblik på at blive afklaret og arbejdsvurderet. Det giver os bedre forudsætninger for på sigt, at hjælpe dem videre til en plads på arbejdsmarkedet. Omvendt får Tolkdanmark hjælp til at udføre lettere administrative opgaver, med fokus på kontrol af bestilte- og afholdte tolkeopgaver. Vi har aftalt med Tolkdanmark at vi etablerer fremskudt skrivebord på arbejdspladsen. Det vil sige, at en Servisio-medarbejder løbende vil være til stede, så vi kan hjælpe borgerne med de udfordringer, der måtte opstå undervejs. At vi er fysisk til stede betyder også, at vi har mulighed for at tage de rigtige skånehensyn for borgere med eksempelvis angst, stress, depression, OCD osv. når arbejdet skal tilrettelægges.
 


Fokus på dig

Nyhedsbrev

ANSVAR & FREMDRIFT

ÅRHUS

Ny Banegårdsgade 42, 1.
8000 Aarhus C  
Tlf. 70 20 40 55
aarhus@servisio.dk

KØBENHAVN

Vibevej 20, stuen
2400 Kbh NV
Tlf. 70 20 40 55
kbh@servisio.dk