Virksomhedsrettede forløb til aktivitetsparate over 30 år

6 ugers virksomhedsrettet forløb for aktivitetsparate borgere over 30 år.

Formålet med forløbet er, at du bliver afklaret ift. dine fremtidige jobmuligheder. Vi hjælper dig med at finde din vej i job. Alle i forløbet starter indenfor de 6 uger i en virksomhedspraktik, hvis de ikke har fundet et job forinden. Varigheden og timetallet i virksomhedspraktikken aftaler vi individuelt.

Vi arbejder ud fra dine ønsker og behov, og vi hjælper, hvis du er i tvivl.

For at vi bedst muligt kan forstå netop dine behov, tager vi udgangspunkt i hvad du kan og er interesseret i. Det kræver et gensidigt tæt samarbejde. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og har stort fokus på at lære dig godt at kende.

Første mødedag er altid om mandagen.  Her holder vi en individuel samtale, hvor du i samarbejde med jobkonsulenten planlægger det forløb, som passer til dig. Planen viser retningen for dit forløb og vi opsætter sammen mål og delmål for forløbet.

I Servisio får du en fast kontaktperson, som du samarbejder med gennem hele forløbet. Vi taler om de emner, der er vigtige for dig, og du får derigennem hjælp til at finde din vej.

Ud over samtalerne, skal du deltage i undervisning – det antal timer du har aftalt med Jobcenteret, op til 15 timer/uge.

Forløbet afholdes hos Servisio, Ny Banegårdsgade 42, 1. sal, 8000 Aarhus C.

Klik her for at downloade folderen.

Et forløb med dig i centrum

Forløbet er for dig der er over 30 år og som har været ledig i en længere periode. Vi skaber et individuelt forløb, hvor du har mulighed for:

  • At finde et kommende arbejdsområde
  • At finde en praktikplads i Aarhus-området
  • At udarbejde et godt ansøgningsmateriale
  • At træne at gå til jobsamtale
  • At få støtte til økonomi, søge enkeltydelse, behandling mv.
  • At deltage i fysisk træning i vores lokale træningscenter
  • At drøfte aktuelle forhold i samfundet
  • At få kendskab til brancher med gode jobmuligheder
  • At få hjælp til psykiske vanskeligheder

Alle tilbud er tilpasset dig og dine behov. Undervisningen foregår på mindre hold og kan også ske individuelt. På holdene har du mulighed for at møde andre, der er i en lignende situation som dig.

VIRKSOMHEDPRAKTIK

Alle i forløb i Servisio kommer til at arbejde med at få småjob, vikarjob, ordinært job eller virksomhedspraktik. En virksomhedspraktik kan hjælpe dig med at styrke din viden om en ny branche, udvide dit netværk eller øge dine faglige og personlige evner.

I virksomhedspraktikken vil der være løbende samtaler mellem dig, jobcentret og den virksomhed, hvor du er i praktik.

Varigheden og timetallet aftaler vi med udgangspunkt i dine behov.

PRAKTISK INFORMATION

Sted: Ny Banegårdsgade 42, 1. sal, 8000 Århus C.

Mødetid: Alle dage: 08.45-12.30. Dog ikke onsdag, hvor der er undervisningsfri. Op til 15 timer/uge efter aftale med sagsbehandler.

Offentlig transport: 3 minutters gang fra Aarhus banegård.

Første dag: Mandag.

Afbud: Hvis du er syg eller er forhindret i at møde, skal du melde afbud på telefon 7020 4055
Praktisk: Der er altid morgenmad, kaffe og te i Servisio. Frokost skal du selv medbringe.

Eksempel skema virksomhedsrettet forløb uge 1-6

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
08.45 – 09.45Tema 4:
Parat til job eller praktik
 Tema 2:
Faglig og personlig opkvalificering
Undervisnings-fri dagTema 1:
Jobsøgning og Jobnet-CV
Tema 1:
Jobsøgning og Jobnet-CV
10.00 – 11.00Tema 4:
Parat til job eller praktik
10.30 Vælg mellem fysisk træning og supervisionsgruppeTema 1:
Jobsøgning og Jobnet-CV
Tema 3:
Branchekendskab virksomhedsbesøg
11.00 – 12.00Tema 4:
Parat til job eller praktik
Vælg mellem fysisk træning og supervisionsgruppeTema 1:
Jobsøgning og Jobnet-CV
Tema 3:
Branchekendskab virksomhedsbesøg
12.00 – 12.30FrokostFrokostFrokostFrokost