På vej i job

Forløb

Hvorfor have en praktikant?

Der er rigtig mange mennesker med gode ressourcer, der går ledige og har mistet troen på at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Som arbejdsgiver har du, i samarbejde med Servisio, mulighed for at hjælpe nogle af dem tilbage eller ind på arbejdsmarkedet. Det kan enten ske gennem praktik, løntilskud, småjobs eller ordinær ansættelse.

En af fordelene ved at have en medarbejder i praktik er at de kan være i forløbet i op til 13 uger. På den tid kan I nå at afstemme forventninger inden eventuel ansættelse. Antallet af timer kan variere – ud fra behov og eventuelle skånehensyn.

I Servisio hjælper vi meget gerne med at finde den praktikant der matcher jeres behov. Kontakt os – så hjælper en af vores kompetente virksomhedskonsulenter jer med at finde den helt rigtige til jobbet.
At have en praktikant er gratis for virksomheden og vi sørger for:

  • At den rette kandidat matches op med din virksomhed.
  • At det administrative er på plads.
  • At der er en fast kontaktperson mellem arbejdsplads og Servisio.
  • At der løbende holdes samtaler med både arbejdsgiver og medarbejder for at sikre de bedste rammer.
  • At støtte op med forlængelse af praktik.
  • Etablering af eventuel løntilskud/ordinær beskæftigelse.

At have en person i praktik har ingen økonomiske omkostninger. Særligt i starten af forløbet skal der dog investeres lidt tid i oplæring, støtte og motivation, således at praktikanten har de bedste forudsætninger for et succesfuldt forløb.

I Servisio ønsker vi hele tiden at udvide vores netværk af virksomheder, som ønsker at have praktikanter i forløb. I er derfor altid meget velkomne til at kontakte os for en uformel snak vedr. oprettelse af virksomhedspraktik.

Praktik – rettigheder, vilkår og støtteforanstaltninger

I Servisio hjælper vi borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Vi benytter os i den forbindelse ofte af at lave praktikaftaler mellem borgere og virksomheder. Målgruppen for virksomhedspraktik er kontanthjælpsmodtagere med problemer udover ledighed – det kan være sociale samt helbredsmæssige fysiske og psykiske vanskeligheder.

Formålet med en virksomhedspraktik er at afdække eller optræne en persons faglige-, sociale- eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål. Virksomhedspraktik kan også bruges som et led i en afklaring eller optræning af en borgers arbejdsmarkedsparathed. Virksomhedspraktik kan ligeledes benyttes som led i en uddannelsesrettede indsats.

Samarbejdet med Servisio: Vi arbejder tæt sammen med arbejdsgiver og borger for at skabe et forløb der er tilpasset begge parters behov. Et forløb kan derfor variere fra få timer om ugen og helt optil 37 timer. Der vil under hele forløbet være løbende opfølgning.

Løn, ansættelse og erstatning: En virksomhedspraktik er ikke en ansættelse. Det betyder blandt andet, at der ikke udbetales løn. Praktikanten får i stedet for kontanthjælp. Virksomhedspraktik kan etableres i både private og offentlige virksomheder.

Jobcenteret yder erstatning for følger af arbejdsskader samt for skader, som en person forvolder på andre personer eller andres ejendele under deltagelse i tilbuddet. Kontanthjælpsmodtagere har ret til en virksomhedspraktik, de selv finder, forudsat de almindelige betingelser for virksomhedspraktik er opfyldt.

Mentor: Det er muligt at tildele borgeren en mentor under praktikken. Denne mentor kan være en medarbejder fra Servisio, eller I kan som arbejdsgivere vælge at udpege en medarbejder som mentor. Vælger arbejdsgiver at udpege en medarbejder som mentor, er vi behjælpelig med at søge tilskud fra Jobcenteret. Arbejdsgiveren kan få dækket lønomkostningerne for den medarbejder, der skal være mentor, ligesom der kan gives tilskud til uddannelse af mentoren.