Værdier

Principper

 

Håndholdte indsatser, hvor medarbejderen støtter borger i at udvikle personlige og sociale kompetencer, fx samarbejdsevner, impulsstyring, mødestabilitet med henblik på at komme tilbage i beskæftigelse.

 

Alt hvad vi sætter i værk tager udgangspunkt i, at det enten på kort eller lang sigt bringer borger i beskæftigelse.

 

Etablerer smidige overgange mellem forløb, og har fokus på at skabe sammenhæng og en rød tråd i alle indsatser.

 

Medskaber på styrkende netværk og at understøtte det sociale sikkerhedsnet – så borger kan bryde evt. isolation.

 

Ingen færdige pakker – vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov, mulighederne på arbejdsmarkedet og jobcentrets bestilling, når vi sammensætter et forløb.

 

Har tiltro til borgernes kompetencer og muligheder på arbejdsmarkedet – og arbejder med at skabe håb.

 

Samme medarbejder gennem hele forløbet – så vi sikre sammenhæng, kontinuitet og en god relation.

Virksomhedskultur

Servisio er en mangfoldig virksomhed med højt til loftet. I Servisio tror vi på, at der gennem handlerum og frihed skabes et fundament hvor nye projekter og forandringsprocesser kan opstå på medarbejderes initiativ. Derfor bygger relationen mellem Servisios medarbejdere og ledelse i høj grad på gensidig tillid og respekt.

Hver dag hjælper vi hinanden med at hjælpe borgerne videre og i job. Det gør vi blandt andet gennem supervisionsgrupper og sparring medarbejderne imellem.
Vores mål er hele tiden at blive bedre til at møde borgerne i øjenhøjde. På den måde tror vi på, at vi kan skabe en relation, hvor borger selv kan tage styringen og se egne ressourcer og kompetencer, og nå sine mål om job eller uddannelse.

Jeg elsker at komme i Servisio. Det er tydeligt at der er en god atmosfære og at alle her er lige. Jeg er altid glad når jeg går herfra. (K, Borger)

Socialt ansvar

Samarbejde med Tolkdanmark i København

Et samarbejde med Tolkdanmark, København betyder, at vi får nye muligheder for at tilbyde Servisio-borgere praktikpladser, med henblik på at blive afklaret og arbejdsvurderet. Det giver os bedre forudsætninger for på sigt, at hjælpe dem videre til en plads på arbejdsmarkedet. Omvendt får Tolkdanmark hjælp til at udføre lettere administrative opgaver, med fokus på kontrol af bestilte- og afholdte tolkeopgaver.

Vi har aftalt med Tolkdanmark at vi etablerer fremskudt skrivebord på arbejdspladsen. Det vil sige, at en Servisio-medarbejder løbende vil være til stede, så vi kan hjælpe borgerne med de udfordringer, der måtte opstå undervejs. At vi er fysisk til stede betyder også, at vi har mulighed for at tage de rigtige skånehensyn for borgere med eksempelvis angst, stress, depression, OCD osv. når arbejdet skal tilrettelægges.

Tolkdanmark
Tolkdanmark
Tolkdanmark

Psykologisk rådgivning

Du kan gratis få et individuelt terapiforløb på 7 gange, hvis du bor i København

Servisio tilbyder gratis psykologisk rådgivning i København, for mennesker der ellers ikke har råd til terapi. Rådgivningen er af høj faglig standard og bliver varetaget af frivillige psykoterapeuter, der alle er uddannet i Sensetik terapi (www.sensetik.dk). Alle vores terapeuter deltager i supervision.

Vil du gerne have det bedre, vil du gerne tættere på arbejdsmarkedet og arbejde med de barrierer, der står i vejen for beskæftigelse? Eller vil du arbejde med andre problemer, der tynger dig, kan du få professionel hjælp hos os. Uanset hvilke problemer du måtte have, er du velkommen til at kontakte os. Vi sorterer ikke efter diagnoser eller misbrug. Vores eneste krav er, at du ikke kommer påvirket, når du har aftaler hos os.

Vi anvender Sensetik terapi – en helhedsorienteret metode, hvor vi tager udgangspunkt i det du kommer med og hvilke følelser og tanker du har. En vigtig del af arbejdet er kontakten med dig selv, og opmærksomhed på din vejrtrækning og din krop. Det er en terapiform, hvor samtale og kropslig arbejde kombineres og hvor man gennem opmærksomhed og bevidsthed på kroppen øger evnen til at træffe valg.

Tilbuddet er gratis og for alle borgere bosat i København, der står uden for arbejdsmarkedet og ikke er i gang med en formel uddannelse. Rent praktisk betyder det, at du oftest er på overførelsesindkomst og ikke selv har mulighed for at betale for psykoterapi.

Udover individuel psykoterapi, kan vi tilbyde Sensetik øvelser i grupper, hvis der er nok interesserede. Øvelserne udspringer af Aleksander Lowens bioenergetiske øvelser, der er videreudviklet af Sensetik Instituttet. Ved at arbejde med kroppen understøtter vi grounding (jordforbindelse), dybere og friere åndedræt, øget kropsbevidsthed og energiflow. Øvelserne kræver ingen særlige forudsætninger og kan udføres af alle.

Interesseret? Kontakt frivillig koordinator og terapeut, Selma Dia på mail psykolog@servisio.dk eller på telefon 31635877.

Bryd Brød

Bryd’ Brød er en socialøkonomisk virksomhed beliggende i København. Visionen er at bryde fattigdom i Danmark. Missionen er at efterleve Lily Hardy Hammond’s begreb ”Pay it forward” fra bogen In the Garden of Delight. Systemet er simpelt: Betal for to kopper kaffe og drik kun én selv. Den anden går til en værdig trængende. Priserne er opdelt i to kategorier: “betal for to” og “betal for en”. Samme princip gør sig gældende ved køb af vognens andre fristelser, som eksempelvis sandwich, kage og rundstykker. Gæsterne tvinges med de to priskategorier ikke til at bidrage, men har blot muligheden. Udlevering af bidragene sker ikke på Vibevej, men i samarbejde med Røde Kors, Hus Forbi og Kirkens Korshær.

BRYD’ BRØD er etableret for at skabe jobs på særlige vilkår til socialt udsatte mennesker, der enten er i praktik eller ansat i et skåne- eller fleksjob. Der er tre forskellige funktionsgrupper. Et køkkenhold, som forbereder den økologiske mad, laver bestillingslister til indkøb og handler ind. Et servicehold, som holder vognen og området rent og pænt. Et salgshold, som betjener kunderne.

Bryd brød
Bryd brød
Bryd brød