Aktuel info

Success med integration

Servisio har for Københavns Kommune faciliteret et særligt integrationsprojekt over 13 uger for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk uden forudgående erhvervserfaring; Erfaringerne fra første forløb er at 80% blev virksomhedsplaceret efter 8 uger og 25-30% af kvinderne er i dag i småjob/fuldtidsjob/gået i uddannelse

Samarbejde med Albertslund Kommune

Vi er glade for nu at tilbyde mentorforløb i Albertslund Kommune.

Vi tilbyder forløb under følgende delaftaler:

 • Delaftale 1: Generalist ydelser
 • Delaftale 2: Ydelser til borgere med svære fysiske udfordringer
 • Delaftale 3: Ydelser til borgere med svære psykiske udfordringer
 • Delaftale 5: Ydelser til borgere med udfordringer som bunder i kultur

Send en bestilling på sikker mail til info@servisio.dk. Du kan også altid kontakte Conny Molander på 7020 4055, hvis du har brug for at drøfte en konkret opgave. Vi deltager i opstartssamtaler med borger og sagsbehandler, hvor vi sammen aftaler rammen for forløbet.

logo-htk

Samarbejde med Høje Taastrup Kommune

Så er samarbejdet skudt i gang med Høje-Tåstrup kommune. Vi har allerede en del mentorforløb i gang og flere er på vej.

Som sagsbehandler i Høje-Taastrup kan du booke følgende forløb:

 • Mentor til borgere med personlige udfordringer. Servisio – mentor – *pU (193020-2)
 • Mentor til borgere med lettere psykiske udfordringer. Servisio – mentor – *lpU (190320-1)
 • Sprogforløb til borgere med sproglige udfordringer. Servisio – forløb – *sU (190320-3)
 • Afklaringsforløb for borgere med fysiske vanskeligheder. Servisio – Afklaring- *fU (190805-12)

Send en bestilling på sikker mail til htk@servisio.dk. Du kan også altid kontakte Conny Molander eller Rikke Thingvad på 7020 4055, hvis du har brug for at drøfte en konkret opgave. Vi deltager gerne i opstartssamtaler med borger og sagsbehandler, hvor vi sammen aftaler rammen for forløbet.

Brancherettede forløb

Servisio har facililteret et brancherettet forløb, for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, rettet mod Lager og Pakkeri. Forløbet var på 6 uger og skræddersyet ift. at kvalificere til job indenfor branchen.

Resultaterne taler for sig selv:

 • 31% er kommet i job
 • 17% er kommet i praktik med lovning på efterfølgende job
 • 21% er kommet i praktik
 • Det betyder, en samlet arbejdsmarkedseffekt på 69%.

Vi starter løbende brancherettede forløb op indenfor Lager og Pakkeri, Hotel og Service, Kontor og IT og SOSU. Kontakt Afdelingsleder Rie Holm på 7020 4055, hvis du vil høre mere.

FLERE SKAL MED

Servisio hjælper Københavns Kommune i mål med virksomhedsplacering! Servisio har gennem en koordineret og målrettet indsats opnået at placere 100%  i virksomhedspraktik, under ”Flere skal med”. Indsatsen har været en stor succes og i evalueringen af forløbet svarer 100% af borgerne, at de har været tilfredse eller meget tilfredse med forløbet.

 

Praktikkerne er nu begyndt at give jobs. Fx er en af praktikanterne netop startet i arbejde 25 timer/uge som vagt på Christiansborg. Stort tillykke herfra.

Skærmbillede 2019-05-01 kl. 16.17.12

SOSU-FORLØB

Vi har nu afholdt 3 brancherettede SOSU-forløb. Vi har haft solide resultater i foregående forløb. Halvdelen af kursisterne (50%) fik job eller ordinær uddannelse indenfor branchen og 38 % startede i praktik. Samlet effekt på 88%.

I forløbet har vi haft fokus på følgende:

 • Bredt fagligt forløb med fokus på job og uddannelsesmuligheder.
 • Besøg fra virksomheder og uddannelsessteder og arbejdsgivere med jobåbninger.
 • Opkvalificerende forløb med sygeplejerske som primær underviser.
 • Førstehjælpskursus på 2 dage, hvor 76 % af borgerne har fået førstehjælpsbevis.
 • Konkret input om jobfunktioner indenfor branchen
 • Fokus på geografisk mobilitet og overgang fra kontanthjælp til ordinære timer.
 • Alle virksomhedsplacerede har fået kursusbevis.

Når vi spørger borgerne om de vil anbefale det til andre i samme situation som dem selv, svarer 100% at de vil anbefale det til andre. Endvidere siger borgerne:

 

Rigtig godt forløb. Har seriøst rykket ved mit syn på hvad kan jeg.

&

Enestående fantastisk forløb.

Forløbet varer 6 uger med 12 timer/uge. Hvis du vil henvise en borger, kontakt os på sikker mail kbh@servisio.dk. Sagsbehandlere fra Københavns Jobcenter kan booke forløbet via Udbudsportalen Facit: 90887. mrk. SOSU-forløb. Har du yderligere spørgsmål eller ønsker en brochure, ring til Rikke på 5360 9093.

Tolkdanmark

SAMARBEJDE MED TOLKDANMARK

Vi har et godt løbende samarbejde med Tolkdanmark.
Samarbejdet betyder, at vi har mulighed for at tilbyde Servisio-borgere praktikpladser, med henblik på at blive afklaret og arbejdsvurderet. Det giver os bedre forudsætninger for på sigt, at hjælpe dem videre til en plads på arbejdsmarkedet. Omvendt får Tolkdanmark hjælp til at udføre lettere administrative opgaver, med fokus på kontrol af bestilte- og afholdte tolkeopgaver.

Vi har aftalt med Tolkdanmark, at vi etablerer fremskudt skrivebord på arbejdspladsen. Det vil sige, at en Servisio-medarbejder løbende vil være til stede, så vi kan hjælpe borgerne, med de udfordringer der måtte opstå undervejs. At vi er fysisk til stede betyder også, at vi har mulighed for at tage de rigtige skånehensyn for borgere med eksempelvis angst, stress, depression og OCD, når arbejdet skal tilrettelægges.

Vi gælder os over samarbejdet med Tolkdanmark.

Bryd brød

BRYD’ BRØD ER LUKKET I ØJEBLIKKET

Selvom solen er begyndt at kigge frem og temperaturen stiger, holder Bryd brød i øjeblikket lukket pga. Coronavid 19 situationen.

Hvad er bryd brød?
Visionen med Bryd’ Brød, en socialøkonomisk virksomhed, er at bryde fattigdom i Danmark. Missionen er at efterleve Lily Hardy Hammond’s begreb ”Pay it forward” fra bogen In the Garden of Delight. Systemet er simpelt: Betal for to kopper kaffe og drik kun én selv. Den anden kop går til en værdig trængende. Priserne er opdelt i to kategorier: “betal for to” og “betal for en”. Samme princip gør sig gældende ved køb af vognens andre fristelser, som eksempelvis sandwich, kage og rundstykker. Gæsterne tvinges, med de to priskategorier, ikke til at bidrage. Udlevering af bidragene sker ikke på Vibevej, men i samarbejde med Røde Kors, Hus Forbi og Kirkens Korshær.

BRYD’ BRØD er etableret for at skabe jobs på særlige vilkår til socialt udsatte mennesker, der enten er i praktik eller ansat i et skåne- eller fleksjob. Der er tre forskellige funktionsgrupper. Et køkkenhold, som forbereder den økologiske mad, laver bestillingslister til indkøb og handler ind. Et servicehold, som holder vognen og området rent og pænt. Et salgshold, som betjener kunderne.

Professionshøjskole

SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE

Servisio har samarbejde med Københavns Professionshøjskole om at modtage Ergoterapeutstuderende i praktik, som en del af deres afsluttende studium. De skal hjælpe os med at kvalitetsudvikle vores arbejdsevnebeskrivelser og funktionsbeskrivelser til Jobcentrene, med udgangspunkt i de nyeste metoder og forskning på området.

Jeg har ondt i ryggen – men det skal ikke stoppe mig fra at få et arbejde (M, borger)

Jeg elsker at komme i Servisio ­­– menneskerne her er som familie for mig (K, praktikant)

Det handler om borgerens livskvalitet. Vi er her selvfølgelig for at tilrettelægge de bedste indsatser, så den enkelte kan komme tættere på arbejdsmarkedet og sine mål. Det er vigtigt, at de er et godt sted, og at de selv bliver afklaret i processen mod job (K, ansat)

Servisios historier

1987
Virksomheder vi samarbejder med
30
Sprog
52
Mentorer

Et udpluk af vores samarbejdspartnere

Århus
Herlev Kommune
Vallensbæk Kommune
Albertslund Kommune
Tårnby Kommune
København
Brøndby Kommune
Ballerup Kommune
Slagelse kommune2
Helsingør Kommune